Projektiranje IT sustava

Kao vodeći poslovni sistem integratori u mogućnosti smo ponuditi vam kompletno informatičko riješenje od same isporuke računala, instalacije servera i baza podataka te projektiranje mreže. Koristeći najmoderniju komunikacijsku tehnologiju nudimo povezivanje dislociranih poslovnica sa centralnom lokacijom vaše tvrtke (VPN). Prilikom izrade i implementacije poslovnog sustava koristimo provjerenu razvojnu tehnologiju baziranu na Microsoft alatima i bazama podataka.

OSNOVNI MODULI POSLOVNOG SISTEMA CIRIS

Financijski modul

 • Matični podaci
 • Porezna evidencija
 • Financijska operativa
 • Glavna knjiga
 • Saldokonti kupaca i dobavljača
 • Blagajna i putni nalozi
 • Osnovna sredstva i sitan inventar
 • Fakturiranje usluga i likvidatura
 • Poslovanje obrtnika
 • Komunalno poslovanje

Skladišno poslovanje

 • Veleprodaja
 • Maloprodaja
 • Ugostiteljstvo
 • Komercijala
 • Šifarnik artikala
 • Automatska obrada nivelacije
 • Obrada dokumenata početnog stanja
 • Rekapitulacije kalkulacija
 • Izvještaji prodaje i marže
 • Grafički prikazi prometa

Materijalno poslovanje

 • Matični podaci grupa i podgrupa
 • Šifarnik materijala
 • Neograničen broj skladišta
 • Knjiženje početnog stanja skladišta
 • Knjiženje primke
 • Knjiženje radnih naloga
 • Stvaranje izdatnica
 • Sastavnice materijala
 • Automatsko generiranje izdatnica
 • Obrada inventure putem prijenosnih terminala i bar koda

Kadrovska evidencija

 • Matični podaci djelatnika
 • Kadrovske evidencije
 • Matični podaci za plaće
 • Automatski obračun plaće
 • Ispis obrazaca i formiranje potrebnih digitalnih zapisa
 • Ispis naloga za plaćanje
 • Izvještaji naknada po projektima
 • Obračun autorskih honorara
 • Šifarnik vrste primanja, doprinosa, poreza
 • Evidencije o dolascima i odlascima

PODUZMITE PRVE KORAKE ZA USPJEŠNO POSLOVANJE VAŠE TVRTKE