Obavezno korištenje e-računa

Prema prijedlogu Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi (naručitelji) su s prosincem 2018. godine obvezni u postupcima javne nabave zaprimati račune u elektroničkom obliku. Read more

Novi obračun doprinosa u 2019

Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu (Narodne novine 1/2019). Read more

Ukida se obveza licenciranja računovođa

Prijeporima i nagađanjima što će se na kraju dogoditi s licenciranjem računovođa došao je kraj. Read more