Obavezno korištenje e-računa

Prema prijedlogu Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi (naručitelji) su s prosincem 2018. godine obvezni u postupcima javne nabave zaprimati račune u elektroničkom obliku.

Kako se naručitelji ne bi morali povezivati sa svakim pojedinim informacijskim posrednikom koji postoji na tržištu, sada se povezuju s jednom centralnom točkom – sustavom e-Račun u javnoj nabavi (servisom e-Račun za državu).

Prednosti uvođenja e-Računa u javnu nabavu su:

  • ušteda u obradi ulaznih računa zbog automatiziranog unosa računa
  • bolja raspodjela ljudskih resursa i veća produktivnost
  • sigurna pohrana svih računa s prilozima u sustavu e-Arhiva,
  • brzo pretraživanje primljenih i arhiviranih računa
  • brža i jednostavnija revizija računa
  • kreiranje prilagođenih izvještaja